Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpady

Odpady

Ceník pro právnické osoby a fyzické podnikající osoby zapojené do obecního systému odpadového hospodářství

Místa shromažďování papíru, skla, kovů, biologického odpadu, plastů a jedlých olejů a tuků

Žádost o zapojení právnické a podnikající fyzické osoby do obecního systému odpadového hospodářství

Informace o odpadovém hospodářství obce za rok 2021

Nabízíme občanům možnost hradit poplatky za komunální odpad a psy na účet obecního úřadu č. 1801707369/0800. Aby mohly být platby správně přiřazeny, nezapomeňte uvést jako variabilní symbol číslo popisné, za které jsou poplatky hrazeny, a do zprávy pro příjemce napište vaše příjmení. Poplatky na rok 2022 zůstávají ve stejné výši jako v předchozím roce, tj. za komunální odpad 400 Kč/osoba a za psa 100 Kč/pes. Splatné jsou do 30. 6. 2022.

Plán svozu odpadu na rok 2022 - Žerotín

Komunální odpad: 3. ledna 18. července
  31. ledna 15. srpna
  28. února 12. září
  28. března 10. října
  25. dubna  7. listopadu
  23. května 5. prosince
  20. června  
Plasty: 11. ledna 26. července
  8. února 23. srpna
  8. března 20. září
  5. dubna 18. října
  3. května 15. listopadu
  31. května 13. prosince
  28. června  
Papír: po 14-ti dnech, vždy v liché týdny  obvykle ve středu
Sklo: dle potřeby, na zavolání  
Nebezpečné odpady: 9. dubna 7:00-9:00 hod. 8. října 7:00-9:00 hod.