Drobečková navigace

Úvod > Obec > Volby

Volby

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 07. 06. - 08. 06. 2024

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

38/2024 Sb., 27. 2. 2024, vyhlášené znění, informativní znění systému e-Sbírka (e-sbirka.cz)

Informace Ministerstva vnitra České republiky k volbám:

Volby do Evropského parlamentu 2024 - Volby (mvcr.cz)

Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje k volbám:

Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje k volbám

Informace o zásadách a způsobu hlasování:

https://www.mvcr.cz/volby/soubor/informace-o-zasadach-a-zpusobu-hlasovani-ve-volbach-do-evropskeho-parlamentu-2024-na-uzemi-ceske-republiky.aspx

První zasedání členů OVK.pdf

Informace pro voliče

2024_Informace pro voliče_VP.pdf

2024_VZOR - Žádost o vydání voličského průkazu - zaslaná poštou.docx

2024_VZOR - Žádost o vydání voličského průkazu - zaslaná DS.docx

2024 VZOR - Žádost o zápis do seznamu voličů a žádost o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů.doc

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt do jiné obce v době od 29.4.2024 - 7.6.2024

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.pdf

Informace o počtu a sídle volebního okrsku.pdf

 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 13. 1. A 14. 1. 2023 ( I.KOLO ), PŘÍPADNÉ II. KOLO 27. 1. A 28. 1. 2023

Informace Ministerstva vnitra České republiky k volbám:

https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volba-prezidenta-republiky-2023.aspx

Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje k volbám:

https://www.olkraj.cz/volby-cl-20.htm

 

Termíny školení pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí

 

Informace k vydání voličského průkazu

VZOR - Žádost o vydání voličského průkazu - zaslaná poštou

VZOR - Žádost o vydání voličského průkazu - zaslaná datovou schránkou voliče

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Žerotíně

Počet členů okrskové volební komise

První zasedání členů OVK

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Telefonní kontakty pro žádosti o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 23. 9. 2022 a 24. 9. 2022

Informace Ministerstva vnitra České republiky k volbám:
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-a-senatu-2022.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje k volbám:
https://www.olkraj.cz/volby-cl-20.html

Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Žerotín pro volební období 2022 - 2026

Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny podávají pověřenému Městskému úřadu Šternberk a sdělení počtu potřebných podpisů na petici podporující kandidaturu nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů

Stanovení minimálního počtu členů OVK

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

1. Zasedání členů okrskové volební komise - pozvánka

Pozvánka na školení, zapisovatel, předseda, místopředseda OVK

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Žerotín

 

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 08.10. - 09.10.2021

Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje k volbám:
Volby 2021 - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky | Olomoucký kraj (olkraj.cz)

Informace Ministerstva vnitra České republiky k volbám:
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (08. a 09. října 2021) - Ministerstvo vnitra České republiky: mvcr.cz

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Voličský průkaz - informace

Žádost o vydání voličského průkazu

Informace o počtu a sídle volebního okrsku

Informace pro členy okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Žerotíně