Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Restaurování kříže v lukách

Restaurování "kříže v lukách"

Památka místního významu "kříž v lukách" se nachází na jihovýchodním okraji vesnice na polní cestě směrem na obec Hnojice. Na kamenné plintě složené ze 4 stupňů nízká okosená plinta. Na ní ořímsovaný sokl s hranolovým pilířem, ve vrcholu monolitně vybíhající profilace římsy. Zadní plocha pilíře hladká. Ve vrcholu osazený litinový kříž s figurkou Krista. Socha Krista s rukama v pozici "Y/T", hlava vzhlížející k nebi, rouška svázaná na pravém boku. Ve spodní partii kříže litinová soška reliéfního charakteru panny Marie.

Celková výška památky cca 300cm (140cm litinový kříž + 160cm kamenná architektura). Půdorys plinty 110x125 cm. Materiálem je hrubozrnný pískovec, mechanicky opracovaný. 

Stav památky před restaurováním:

Architektura památky v prezentaci kamene. Náletové partie silně pokryté usazenými nečistotami, mechy a lišejníky. Na exponovaných partiích lokálně kaverny a koroze provázená odhmotněním. Střední část pilíře fixovaná dvojitou zesílenou kovovou obručí z důvodu trhlin v materiálu patrně od korodovaného čepu. Výskyt černot, tmavých stoků. Spárování dožité, místy vyplavené a nefunkční. Lokální , obligátní poškození hran, profilací i ploch. Poškození je z části mechanické i tektonické. Reliéf Panny Marie i socha Krista s krucifixem nesou známky dožitého barevného nátěru (stříbřenka/černá barva). Základ se jeví jako funkční, památka není vychýlena z vertikály.

Projekt obnovy se uskutečňuje za finanční podpory Olomouckého kraje z Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2020. 

 

Kamenný kříž.jpgLogo Ol.kraj.jpg

 Obnovená památka:

Závěr_rekonstrukce.jpg

 zpracoval: Venský Robert