Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

První písemná zmínka o obci Žerotín je z roku 1131 , kdy obec je majetkem olomoucké kapituly. V této listině biskup Zdík převádí část vsi Žerotín s mnoha dalšími vesnicemi od kostela sv. Petra na nově postavený kostel sv. Václava.

Později se ves Žerotín za neznámých okolností stává majetkem místního vladyckého rodu ze Žerotína. Žerotínové jsou připomínáni jako starý významný moravský šlechtický rod, který se již v době předhabsburské řadil svým jměním a politických významem mezi nejpřednější rody v zemi – Karel starší ze Žerotína, Velen ze Žerotína.

V roce 1480 žerotínové prodávají ves i s tvrzí šternberskému augustiánskému klášteru, který na místě tvrze v roce 1751 staví barokní zámek jako letní sídlo. Augustiáni zámek užívají až do zrušení řádu, tj. do roku 1784. Za napoleonských válek byl zámek využíván jako vojenská nemocnice.

V 19. století zámek vlastní soukromé osoby. Před 1. světovou válkou je velký zámecký park sil ně poničen vichřicí, jsou odvezeny 4 sochy "obrů" (sochy bohů z řecké mytologie) do Valtic a část parku je přeměněna na pole. V parku zůstává jen malý rybník a z dubu vytesaný altánek pro 4 osoby, lidově nazývaný "Koráb".

V hospodářských budovách je vybudována sladovna, která končí výrobu sladu po 2. světové válce. V 50. letech 20.století je zámek znárodněn a využívá jej místní JZD pro kanceláře a sklady. V 90. letech je areál zámku vrácen původním majitelům a dosud není plně využíván.

něco z historie