Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Zhotovení soklu na místní kapli

Zhotovení soklu na místní kapli

Památka místního významu kaple Sv. Marty se nachází ve středu obce. Byla postavena v roce 1882 na místě dřevěné zvonice. V roce 2005 byla provedena dodatečná horizontální izolace a v roce 2017 byly vyměněny věžní hodiny, které jsou ze dvou stran zvonice.

Na počátku letošního roku 2022 bylo požádáno o získání dotace z Programu památkové péče v Olomouckém kraji na "Zhotovení soklu na místní kapli". Celkové náklady na zhotovení soklu včetně římsy byly stanoveny na částku 64 614,- Kč a výše poskytnuté dotace z rozpočtu Olomouckého kraje je 15 000,-Kč.

Postup obnovy:

Po odstranění oplechování části budoucího soklu a následném doplnění zdiva maltou proběhlo navrtání nerezových skob. Na míru byl vyroben z pískovcových desek sokl (Božanovský pískovec), který byl následně osazen na skoby včetně říms a zaspárován spárovačkou. Po dokončení těchto prací je proveden hydrofobní nástřik proti vodě.

 

Logo Ol.kraj.jpgKaple Sv. Marty Detail chybějícího soklu kaple

 

Postup obnovy a dokončené dílo:

Detail obnovy  Detail obnovy Obnovený sokl včetně říms

zpracoval: Venský Robert