Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 3/2010 o místním poplatku ze vstupného

 

1.1.2011

OZV č. 2/2010 o místním poplatku za psa

 

1.1.2011

 

OZV č. 1/2018 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Žerotín

 

1.1.2019

OZV č. 2/2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

1.1.2019

OZV č. 3/2018 kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ a MŠ

 

1.1.2019

OZV č. 4/2018 Kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

 

1.1.2019

Řád veřejného pohřebiště obce Žerotín

1.3. 2019

Nařízení obce Žerotín č.1/2019, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

1.9. 2019

OZV č.1/2019 kterou se zrušuje OZV č.4/2008 o místním poplatku ze vstupného

26.12.2019

OZV č. 2/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1. 1. 2020

OZV č. 3/2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

1. 1. 2020

OZV č. 4/2019 O místním poplatku ze psů

1. 1. 2020

Usnesení zastupitelstva

  • Usnesení zastupitelstva  jsou pod záložkou: Obecní úřad > Úřední deska 

Oznámení

  • nejsou vloženy žádné dokumenty