Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost

OZV č. 3/2018 kterou se stanoví část společného školského obvodu ZŠ a MŠ

1.1.2019

OZV č. 4/2018 Kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

1.1.2019

Řád veřejného pohřebiště obce Žerotín

1.3. 2019

Nařízení obce Žerotín č.1/2019, kterým se stanoví zákaz pochůzkového a podomního prodeje

1.9. 2019

OZV č.1/2019 kterou se zrušuje OZV č.4/2008 o místním poplatku ze vstupného

26.12.2019

OZV č. 4/2019 O místním poplatku ze psů

1. 1. 2020

OZV č. 1/2020 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

26.6. 2020

OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1. 1. 2022

OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1. 1. 2022

OZV č. 1/2022 o nočním klidu

15.12.2022

OZV č. 2/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1. 1. 2023

Usnesení zastupitelstva

  • Usnesení zastupitelstva  jsou pod záložkou: Obecní úřad > Úřední deska